Poslední vidina Cordelie klade osud Covenu do nejistoty. Jak se blíží konec Fioniny vlády, dívky získávají nové schopnosti. Queenie hledá Marii Laveau, aby ji vedla do pekla a zpět.