Zatímco Skyler dostihne její minulost, Walt zakrývá své stopy. Jesse stále bojuje se svou vinnou.