Jesse se rozhodne pro změnu, zatímco se Walt a Skyler potýkají s nečekaným požadavkem.