Chuck, Sarah a Casey mají být v zájmu Kruhu popraveni. Na záchrannou misi se proto musejí vydat jejich blízcí…