Griffinovi si vyberou tři z námětů, které jim poslali jejich fanoušci, a příběhy natáčejí…