Pri jednom inteligenčnom teste v škole vymenil Bart jeho test s testom najlepšieho žiaka v triede Martinom. Potom ho školský psychológ pošle do školy pre nadané deti. Bart je najprv spôsobom výučby nadšený: Každý môže robiť iba to, na čo má chuť. Ale už čoskoro si ho nový spolužiak doberal, že s nimi nedrží krok. Aj jeho starí priatelia nechcú mať už nič dočinenia s geniálnym Bartom.

<
Loading the player…