Bart a Lisa chytia počas rybačky pri Springfieldskej jadrovej elektrárni trojokú rybu. Udalosť vyvolá znepokojenie a Washingtonská regulačná komisia vyšle svoj tím, aby to preverila. Tento tím povie pánu Burnsovi, že ak elektráreň nebude vyčistená, tak ju uzavrú. Celý Springfield je teraz na Burnsa nahnevaný…

Loading the player…