Homer je oproti technologickej dobe pozadu. Preto si kúpi počítač. Na ňom si ale založí web stránku, na ktorej bude zverejňovať tajomstvá iných.