Homer nájde knihu, ktorú chcel predčítať Bartovi ako malému. Tak nám 3 historické príbehy prečíta teraz : 1.Homérova odysea, 2.Jana z Arku, 3.Hamlet.