Bart kvôli svadobným darom narafičí svadbu. Bude pritom ale prichytený polícou, a odsúdený na pobyt v detskom nápravnom zariadení (v polepšovni).