Bart má prednejších svojich kamarátov ako Marge, tak ho nemôže zahrňovať materskou láskou. Tak si syna nájde v Nelzonovi.