Marge musela ísť do banky, a to má už byť v škole na Lízinom veľkom dni. Lenže vtedy dôjde v banke k prepadu.