Homer prichystal pre Marge prekvapenie, a to púť. Tam uviaznu v tunely lásky, a to naviaže na 3 príbehy lásky.