V bartovej triede je hrozba, že ho môže nový žiak prekonať v obľúbenosti. Najlepšie teda je, keď ho príjme do svojej party, ale to nevie, že on je špeh.