Poté, co začne být klid ve vězení, čelí Rick a ostatní novému hrozícímu nebezpečí.