Na olympiáde sa Bender prezlečie za za ženu – Coilette z Robónie – a vyhrá v piatich disciplínach. Ale potom sa mali súťažiaci prihlásiť na test pohlavia. Profesor prerobil Bendera na fembot. Po olympiáde sa Coilette chcela prerobiť naspäť na Bendera ale na večeru ju pozval Calculon, tak to preložila na inokedy. Ale Calculon ju pozýval znova a znova, až kým ju nepožiadal o ruku. Na svadbe nafingovali vraždu a potom Bendera premenili naspäť. Calculon pre Coilette natočil film – „Coilette – The Calculon‘s story“.