Planet express bol pozvaný do New New Yorské spoločnosti, kde sa Fry sa preriekne že Leela je mutant z dola. Tak ju polícia odvedie naspäť do kanálu, bez možnosti návratu….