Andrea a Michonne se setkávají s další skupinou přeživších. Mezi přeživšími musí dojít také k důležitému rozhodnutí.