Výprava za zásobami se dostane do potíží a situace ve věznici se zhoršuje.