Při hledání stability a bezpečí čelí skupina mnohým překážkám.