Jedna skupina najde úkryt a uvědomí si, že potřebují nějakou obranu.