Zatímco Martin stopuje Philipa Greena, tak ho Jake dovede k muži, od kterého se dozví, že Philip byl prvním pacientem doktora Tellera a že byl odsouzen za trojitou vraždu zaměstnanců Aster Corp. Během několika hodin Martin dorazí do vězení, aby se dozvěděl odpovědi na své otázky. Philip však odmítá na cokoliv odpovědět dokud se nesetká se svou dávno odcizenou dcerou, doktorkou Kate Gordon.